prijavite ali ustvarite nov račun

Servis

Garancija

Za blago, za katerega je izdana garancija za brezhibno delovanje stvari, proizvajalec ob izpolnjevanju garancijskih pogojev v garancijskem roku jamči za brezhibno delovanje. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.

V primeru, da popravilo izdelka ni izvedeno v 45 dneh, imate pravico zahtevati zamenjavo izdelka z novim oziroma vračilo kupnine. Rok začne teči od dne, ko je izdelek sprejet v pooblaščeni servis ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.